Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące przy korzystaniu z serwisu. Zasady opisują wymagania i obowiązki zarówno użytkowników jak i administracje.

Definicje.

Serwis - Serwis informacyjny dla miasta
Użytkownik - Osoba korzystająca z serwisu po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu.
Blog - Prywatny dziennik prowadzony przez Użytkownika.
Odwiedzający - Osoba, która nie dokonała rejestracji i logowania, ma ograniczony dostęp do zasobów Serwisu.
Sponsor - Robocza nazwa reklamodawcy, Użytkownik założony w celach marketingowych.
Profil - Strona opisująca Użytkownika.
Ogłoszenia - Specjalny dział umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie ofert kupna/sprzedaży.
Rejestracja - Proces założenia Profilu przez Użytkownika poprzez podanie podstawowych danych.
Login - Główny identyfikator Użytkownika w Serwisie.
Administrator/Administracja - Osoby zarządzające Serwisem i dbające o zachowanie ciągłości w jego działaniu

Administracja Serwisu:

Firma 48 Media s.c.

ul. Vetulaniego 1A/301,
31-227 Kraków

Biuro Obsługi Klienta:
ul. Głowackiego 22
32-500 Chrzanów (Małopolska)

NIP: 6751530687
REGON: 363377806
Firma wpisana do CEIDG

Prawa i Obowiązki Użytkowników / Odwiedzających.

* Korzystanie z Serwisu jak i Rejestracja są bezpłatne.
* Odwiedzający może otrzymać dostęp do wszystkich funkcji Serwisu po dokonaniu rejestracji, staje się Użytkownikiem.
* Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
* Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden Profil.
* Po rejestracji Użytkownik jest proszony o uzupełnienie swoich danych w Profilu.
* Nie wolno udostępniać swoich danych dostępowych do Profilu (Loginu i Hasła) osobom trzecim.
* Zabronione są działania mające na celu destabilizacje ciągłości działania Serwisu. W przypadku wykrycia takich działań Administracja ma prawo do blokady Profilu danego Użytkownika.
* Uzupełnienie danych w Profilu nie jest wymagane do korzystania z Serwisu.
* Użytkownik oświadcza, że podane dane podczas Rejestracji i uzupełniania Profilu są zgodne z prawdą.
* Użytkownicy nie mogą wykorzystywać swojego profilu do reklamowania produktów i firm. Dozwolone jest zamieszczanie artykułów w formie tekstów w odpowiednim dziale. Artykuł musi mieć wartość merytoryczną dla czytelnika. Reklamy będą usuwane. Firmy nie mogą wykorzystywać konta do zamieszczania swojej oferty w dziale Ogłoszenia bez wcześniejszej akceptacji Administracji.
* Użytkownicy nie mogą wykorzystywać swojego profilu do zamieszczania reklam wyborczych, zarówno w przypadku wyborów samorządowych jak i parlamentarnych (dotyczy indywidualnych kandydatów i całych komitetów wyborczych) bez wcześniejszej akceptacji Administracji.
* Zamieszczanie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz w przypadku szczególnych naruszeń Użytkownik będący ich autorem mogą zostać usunięte przez Administrację Serwisu.
* Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych przez niego materiałów (zdjęcia, artykuły) a także, że umieszczone dane wizerunkowe oraz informacyjne osób trzecich w swoim Profilu lub Blogu nastąpiło za zgodą tych osób.
* Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu i Administracji informacji drogą mailową niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu (listy aktywacyjne, powiadomienia, zaproszenia, komunikaty).
* Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie danych Użytkownika/Profilu w celach administracyjnych, statystycznych przez Administrację. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz do wprowadzenia zmian w tych danych.

Prawa i Obowiązki Administracji / Właścicieli Serwisu.

* Administracja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług a także do zapewnienia stałości i stabilności działania Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu wywołane awariami, przerwami technicznymi, utratą danych z przyczyn nie zależnych od Administracji, Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługuje odszkodowanie.
* Administracja zastrzega możliwość do usuwania/edycji zamieszczonych informacji przez aktywność Użytkowników (zdjęć, artykułów, komentarzy) łamiących niniejszy Regulamin, w szczególności niezgodnych z prawem oraz uznanych powszechnie za obraźliwe.
* Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
* Administracja nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikami w dziale Ogłoszenia.
* Administracja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje skorzystania przez Użytkownika z oferty zamieszczonej przez innego Użytkownika.
* Administracja ma prawo usuwać odnośniki i tematy powiązane do portali konkurencyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności. Regulamin i Polityka Prywatności obowiązują wszystkich Użytkowników i Odwiedzających serwis w wersji aktualnej


Polityka Prywatności

*  Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników Serwisu. Publikowane są natomiast w Serwisie dane umieszczone przez Użytkownika w swoim Profilu, a także treści zamieszczane przez niego w Serwisie.
* Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych z Serwisu.
* Korzystając z Serwisu i dokonując rejestracji oraz publikacji Prezentacji należy podać niektóre dane osobowe.
* Administracja zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, których dane uzyskał w związku z prowadzeniem Serwisu. W szczególności: informacje dotyczące bezpośrednio Serwisu, serwisów należących do Administracji, informacji bezpieczeństwa oraz informacje komercyjne, których wysłanie zostało opłacone przez Partnera Administracji.
* Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne), dane te są wykorzystywane na potrzeby Serwisu (statystyki, działania marketingowe). Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. W plikach cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

ostatnia aktualizacja 22 sierpnia 2011

Polityka dotycząca cookies