Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że decyzją Zarządu stawka opłaty za odbiór nieczystości płynnych dowożonych beczkowozami do Centralnej Oczyszczalni Ścieków zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie do dnia 30.11.2018 r. (Zarządzenie nr 10/2018 Prezesa

Zapraszamy na ostatnie zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach oraz rozdanie dyplomów i nagród

Prawa dzieci, czyli… mój głos jest ważny!

Podczas naszego spotkania wszystko może się wydarzyć. Może pojawić się zaskoczenie, radość, konsternacja, a może ekscytacja! Zbadamy bowiem, jakie prawa mają dzieci i co to dla nas oznacza, a potem… stworzymy awangardowy manifest naszych oczekiwań wobec Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach.

Indywidualny Turniej Szachy
Komunikat Turniejowy
Centrum Kultury i Sporu w Krzeszowicach

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Sporu w Krzeszowicach

CEL TURNIEJU:

popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży Gminy Krzeszowice jako uniwersalnej gry uczącej strategicznego myślenia.Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2018 r. wchodzi w