Jak zabezpieczyć kukurydzę przed zachwaszczeniem wtórnym?

W zwalczaniu chwastów w kukurydzy powszechnie wykorzystywane są substancje czynne o bardzo dobrym działaniu doglebowym. Wynika to z faktu, że jest ona uprawiana w szerokie rzędy i w początkowym okresie wzrostu, przegrywa konkurencje z chwastami, które mogą całkowicie zdominować kukurydzę. Do najczęściej wykorzystywanych substancji czynnych do zwalczania, które pobierane są przez korzenie chwastów należy zaliczyć terbutylazyne, mezotrion, s-metolachlor, tienkarbazon metylu i izoksaflutol.

Terbutylazyna — składnik wielu produktów

W rejestrze środków ochrony roślin z dnia 31.01.2024 figurują 23 produkty zawierające substancję czynną terbutylazyna. Występuje ona w produktach samodzielnie np. Tezosar 500 SC, ale dużo częściej jest składnikiem mieszanin formulacyjnych, w tym najbardziej znanego środka- Lumax 537,5 SE. Jednak przyszłość tego środka chwastobójczego "nie rysuje się w kolorowych barwach", ponieważ zawiera s-metolachlor, który w 2024 roku będzie mógł być stosowany na polach uprawnych w Unii Europejskiej ostatni raz. W związku z tym również herbicydy, których jest on składnikiem, nie będą mogły być aplikowane w żadnych uprawach.

Substancja czynna terbutylazyna może być łączona w formie użytkowej z:

  • flufenacetem
  • mezotrionem
  • mezotrionem i s-metolachlorem
  • sulkotrionem
  • s-metolachlorem
  • izoksaflutolem
  • petoksamidem
  • izoksaflutolem i mezotrionem
  • chlomazonem i mezotrionem

Powyższa lista jednoznacznie wskazuje, na bardzo dużą przydatność terbutylazyny do ochrony chwastobójczej kukurydzy.

Tutaj: https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/walka-z-chwastami-w-kukurydzy/ dowiesz się więcej o walce z chwastami w kukurydzy. 

Dlaczego terbutylazyna jest ważna?

Substancja czynna zaliczana jest do triazny, do tej grupy należały symazyna i atrazyna znane producentom kukurydzy z bardzo wysokiej skuteczności i długotrwałego działania doglebowego. Terbutylazyna podobnie jak wymienione substancje ma bardzo długie działanie doglebowe. Zabezpieczenie przed wschodami chwastów może wynosić powyżej 7 tygodni. Jest to okres, w którym rośliny kukurydzy zakryją przestrzeń między rzędami a tym samym, zdominują potencjalnie wschodzące chwasty.

Terbutylazyna wymaga wsparcia

Środki ochrony roślin zawierające terbutylazynę solo bardzo dobrze zwalczają chwasty dwuliścienne, natomiast znacznie gorzej ograniczają presję chwastów jednoliściennych. Chwastnica jednostronna, która jest zdecydowanie najgroźniejszym chwastem z tej rodziny, jest sklasyfikowana jako odporna na działanie tej substancji czynnej. W związku z tym w celu jej wyeliminowania, niezbędne jest łączne stosowania z terbutylazyną substancji o działaniu nakierunkowanym na chwasty jednoliścienne. 

Technologie chwastobójcze

Jedną z możliwości wykorzystania potencjału substancji czynnej jest aplikacji gotowych produktów w fazach rozwojowych określonych w etykiecie instrukcji stosowania. Jest to rozwiązanie niewątpliwie wygodne, jednak niepozwalające na elastyczne podejście do stanu zachwaszczenia — składu gatunkowego i faz rozwojowych chwastów.

Dział Doradztwa i Rozwoju firmy Osadkowski wskazuje, że alternatywą dla wieloskładnikowych produktów, są technologie oparte o mieszaniny opryskowe. Pozwalają one na elastyczną reakcją związaną z dawką poszczególnych składników w zależności od presji chwastów.

Wariant jedno i dwuzabiegowy

W przypadku wariantu jednozabiegowego ciekawym rozwiązaniem jest połączenie substancji czynnej terbutylazyna z Niko 40 OD (nikosulfuron) i Cobber 100 SC (mezotrion) w zabiegu wykonywanym w fazie 4 liścia kukurydzy. Substancje czynne zawarte w produktach mają różne mechanizmy działania, a ich zestawienie pozwala na eliminację bardzo szerokiego spektrum chwastów jedno i dwuliściennych oraz zabezpieczenie przed zachwaszczeniem wtórnym.

Właściwości terbutylazyny pozwalają też na wykorzystanie jej w technologii dwuzabiegowej. Wówczas herbicyd Terbut 500 SC aplikowany jest bezpośrednio po siewie i zahamowuje wschody chwastów dwuliściennych. Drugi zabieg wykonywany jest rozwiązaniem Niko 40 OD + Cobber 100 SC, w dawkach dostosowanych do potrzeb. Podejście dwuetapowe do zwalczania chwastów w kukurydzy jest coraz bardziej popularne, ponieważ pozwala dostosować dawkę produktów w drugim zabiegu do gatunków chwastów i ich wielkości.