Jak montować okna PCV?

Montując okna w naszym domu, warto pamiętać o dokładności i precyzyjności. Nawet najdroższe oszklenia zamontowane w sposób nieprawidłowy mogą doprowadzić do nieszczelności, powstawaniu pleśni, oblodzeniu szyb, czy choćby mogą wystąpić problemy z ich otwarciem, czy zamknięciem. W dzisiejszym artykule poznamy główne etapy montażu okien PCV, a także dowiemy się, na co szczególnie zwrócić uwagę podczas prac, jak nie dopuścić do błędów oraz jak sprawdzić, czy montaż okien został wykonany poprawnie.

Krok pierwszy – ustalenie wymiarów okna

Każdy montaż okien powinniśmy rozpocząć od ustalenia rodzaju okien oraz ich wymiarów. Główną bazą wymiarową zawsze jest wysokość oraz szerokość w otworze wykonanym w murze budynku o najmniejszych wymiarach. Warto uwzględnić tutaj także grubość parapetu. Kolejnym aspektem jest ocieplenie budynku. Nowe okna możemy wtedy zamontować w dotychczasowych miejscach mocowania lub zdecydować się na gorący montaż.

Krok drugi – przygotowanie ościeża

Mając już ustalone wszelkie wymiary okna, w następnym kroku czas na przygotowanie ościeża. Po wyjęciu ramy należy oczyścić boki otworu znajdujące się w murze z pozostałości elementów mocujących, luźnych odłamków cegieł, a także, gdy będzie to konieczne wyrównać szybkowiążącą zaprawą. Szerokość na całej wysokości otworu nie powinna różnić się od siebie więcej niż 5 mm. Szczególnie dolne brzegi ościeża powinny być dokładnie wyrównane, aby móc zapewnić stabilne oparcie i ustawienie okna.

Szeroka oferta okien PCV dostępna jest na https://www.bricoman.pl/drzwi-okna-stolarka/okna-parapety/okna-fasadowe-pcv

Montując okno za pomocą kotew, w pierwszej kolejności powinniśmy odkuć tynk (szczególnie ten gruby), w miejscu, w którym będziemy je przykręcać, ułatwiając w ten sposób późniejsze wykończenie ościeża. Podczas gdy budynek jest ocieplony, a chcielibyśmy przesunąć okno bliżej krawędzi zewnętrznej, musimy naciąć styropian wraz z warstwą tynku wzdłuż równej linii, która odpowiadać będzie przyszłej płaszczyźnie okna.

Krok trzeci – montaż okien

Ostatnim, najważniejszym już krokiem jest montaż okien. Sposób, w jaki to zrobimy, zależy przede wszystkim od miejsca jego osadzenia, materiału, z jakiego wykonana jest ściana oraz metody wykończenia ościeża. Musimy pamiętać, aby mocowanie okna było stabilne pod obciążeniem własnego ciężaru, a także przed napływem silnego wiatru, otwieraniem i zamykaniem. Najczęściej stosuje się montaż z użyciem kotew, czyli stalowych płaskowników, które mocowane są w ramie i przykręcane do boku ościeża. Drugim rodzajem montażu jest stosowanie dybli, czuli stalowych kołków rozporowych przechodzących przez ramę okna.

Mając już przygotowany otwór okienny, musimy zdemontować skrzydła w nowych oknie. W zależności od sposobu, w jaki zamontujemy okna, w rowkach ramy osadzamy kotwy montażowe, lub wiercimy otwory, w które wejdą dyble. Rozmieścić je należy na obwodzie ościeżnicy w odstępach około 20 cm od narożników i około 70 cm na bokach. Kolejnym krokiem jest wstawienie przygotowanej ramy w otwór na klockach dystansowych lub klinach regulacyjnych. Należy pamiętać o odpowiedniej wysokości względem później montowanego parapetu wewnętrznego i pozostawienie około 1,5 cm szczeliny u góry okna. Kliny i klocki należy umieścić pod każdym piniowym elementem ościeżnicy, zarówno po bokach, jak i na środku. Ważne jest tak, aby nie wystawały poza jej obrys, gdyż musimy je zostawić po zamontowaniu okna.

Mając okna o skrzydłach szerokich powyżej 70 cm, dodatkowo dajemy jeden klocek na boku ramy od strony zawiasów u jego dołu, oraz drugi klocek po przeciwnej stronie w górnej części. Dzięki temu zapobiegniemy odkształcaniu się ościeżnicy spowodowane ciężarem skrzydła okiennego. Następnie kotwy doginamy, tak aby przylegały otworami montażowymi do ściany. Tak przygotowaną ościeżnicę wstawiamy w otwór okienny, regulując od razu wysokość ustawienia oraz poziom dolnego boku klinami. Szczelina montażowa na całym obwodzie powinna wynosić 1,5-2 cm szerokości.

Mając już jednakową odległość ramy od lica ściany, blokujemy wstępnie ościeżnicę klinami u dołu, po sprawdzeniu pionowego ustawienia boków za pomocą poziomicy, unieruchomić ją należy górnymi klinami. Mając już pewność co do prawidłowości ustawienia, kotwy mocujemy do muru za pomocą kołków do szybkiego montażu. Jeśli jednak ościeżnicę montowaliśmy za pomocą dybli, przez przygotowane wcześniej otwory w ramie, wiercimy je w murze i wsadzamy dyble. Należy jednak pamiętać, aby nie przykręcać ich zbyt mocno, aby zapobiec odkształceniu profili. Przed każdym kolejnym wierceniem otworu musimy sprawdzić ustawienie ościeżnicy.

Następnym etapem jest wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny montażowej. Zanim jednak ją nałożymy, musimy zwilżyć powierzchnię muru. Piankę wprowadźmy od dołu ku górze, bardzo dokładnie wypełniając cały obwód szczeliny. Następnie możemy zamontować skrzydła okienne na ramie i zamknąć je, aż do momentu całkowitego stwardnienia pianki.