Konkurs Konkurs Konkurs !!!
Walentynki zbliżają się wielkim krokami. Zapewne wszyscy marzą o otrzymaniu uroczej kartki walentynkowej. Dlatego postanowiliśmy zorganizować dla Was konkurs pod tytułem “Walentynka dla bibliotekarza/bibliotekarki”. Zapraszamy do udziału! Konkurs trwa od 3 lutego do 11 lutego 2023 roku.

Regulamin Konkursu „Walentynka dla bibliotekarza”

I. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Organizatorze rozumie się przez to MGBP w Krzeszowicach.
2. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Walentynka dla bibliotekarza”.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.

II. Uczestnicy konkursu.
1. Dzieci i młodzież ( aktywni czytelnicy Biblioteki w Krzeszowicach)
2. Dorośli (aktywni czytelnicy Biblioteki w Krzeszowicach).

III. Warunki udziału w konkursie.
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.
2. Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do stworzenia kartki walentynkowej wykonanej techniką dowolną i złożenia jej w Bibliotece w MGBP w Krzeszowicach, ul. Szkolna 6, w godzinach otwarcia biblioteki. Prace należy składać do 11.02.2023 roku w wypożyczalni dla dorosłych lub dziale dziecięco-młodzieżowym.
3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie: informację o imieniu i nazwisku autora, kategorie wiekową (dziecko/młodzież/ dorosły) oraz telefon kontaktowy.
4. Prace konkursowe będą oceniane według 3 kategorii wiekowych:
I – dzieci (dzieci w wieku od 0 lat do 10 lat)
II – młodzież (dzieci w wieku od 10 lat do 18 lat)
III – dorośli
5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie przez opiekuna konkursu telefonicznie.
6. Wyróżnione prace wezmą udział w wystawie bibliotecznej na II piętrze biblioteki w galerii wystawowej.

IV. Kryteria oceny.
– twórczy charakter
– samodzielność i oryginalność
– ogólna estetyka
– wiek uczestnika

V. Nagrody.
1. Organizator przewiduje nagrodę i wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.
2. Wręczenie nagród odbędzie się indywidualnie, w reżimie sanitarnym, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu odbioru nagrody.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem Danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 6, tel. 12 282 15 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji i promocji konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.
4) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
– podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa,
– organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
– właściciel portalu społecznościowego Facebook niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .
7) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
9)Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook może przekazywać dane osobowe poza teren EOG. Informacje na ten temat są dostępne na https://www.facebook.com/policy.php.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Konkurs trwa od dnia 03.02.2023 do dnia 11.02.2023 roku.
2. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia nagród i wyróżnień z jednej kategorii wiekowej do innej jeżeli w danej grupie wiekowej nie wpłynie żadna praca.
4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych naród i wyróżnień.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników w siedzibie MGBP w Krzeszowicach, oraz na stronie internetowej biblioteki.

Załącznik do Regulaminu Konkursu

obraz przedstawia grafikę informującą o konkursie na walentynkę dla bibliotekarzy
obraz przedstawia grafikę informującą o konkursie na walentynkę dla bibliotekarzy