Od maja 2021 roku realizujemy w naszym Centrum projekt "Spotkania z kulturą dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu". Zadanie skierowane do dzieci do 12 lat finansowane jest z programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Podczas prowadzonej rekrutacji dowiedzieliśmy się, że również wśród młodzieży i dorosłych istnieje potrzeba uczestnictwa w działaniach kierowanych do osób ze spektrum autyzm.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania z programu grantowego "Dobry sąsiad" Kopalni Wapienia "Czatkowice" możemy otworzyć się na tę grupę odbiorców i stworzyć w Krzeszowicach ofertę spotkań dla dorosłych osób ze spektrum, wraz z ich rodzinami.

Do udziału w projekcie "Spektrum Kultury" zapraszamy młodzież powyżej 12 roku życia i osoby dorosłe. Podczas trzech spotkań planujemy wizytę w studiu nagraniowym, projekcję filmową i warsztaty plastyczne. Pierwsze spotkanie już 27 czerwca. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w załączniku. Przebieg poszczególnych wydarzeń będzie zaplanowany w taki sposób, by zapewnić komfortowe warunki wszystkim uczestnikom projektu. Zajęcia będą odbywać się w małych grupach, w specjalnie przygotowanej przestrzeni. Poprzez realizację naszego projektu chcemy pokazać, że autyzm nie jest przeszkodą dla rozumienia i przeżywania sztuki, a osoby ze spektrum mogą być aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego

Zapisy przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach Projektu Grantowego DOBRY SĄSIAD organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”