Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu DUBIE zaopatrującego miejscowość DUBIE, w dniu 10.10.2020r., nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

WODA WODOCIĄGOWA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

SPÓŁKA PRZEPRASZA KLIENTÓW ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA