Kościoły w Krzeszowicach - informacje praktyczne

Krzeszowice, choć nie są wielkim metropolitalnym ośrodkiem, mogą poszczycić się kościołami, które są nie tylko miejscami kultu religijnego, ale również ważnymi zabytkami kultury. Odkrywanie tych sakralnych budowli to doskonały sposób, aby zrozumieć lokalną historię i tradycję. Każdy kościół Krzeszowice ma swoją unikalną historię i architekturę, co czyni je cennymi nie tylko dla wiernych, ale także dla miłośników historii i architektury. Przybliżenie się do tych obiektów pozwala nie tylko na moment zadumy w ciszy sakralnych naw, ale również na docenienie ich artystycznego i historycznego znaczenia. Jakie tajemnice kryją te mury i jakie informacje praktyczne warto znać, planując ich zwiedzanie?

Kościół św. Marcina z Tours w Krzeszowicach

Kościół św. Marcina z Tours w Krzeszowicach to zabytkowy obiekt sakralny o bogatej historii, sięgającej XV wieku. Jego powstanie wiąże się z rozwojem wsi i wzrostem jej znaczenia na przestrzeni wieków. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1337 roku, kiedy to wspomniano o nim w dokumentach jako o niewielkiej, drewnianej kaplicy.

W XV wieku, na miejscu starej kaplicy, wybudowano murowany kościół w stylu gotyckim. Fundatorami byli właściciele wsi, którzy pragnęli podkreślić swoje znaczenie oraz zapewnić mieszkańcom odpowiednie miejsce do modlitwy. Kościół od samego początku nosił wezwanie św. Marcina z Tours, co było wyrazem szczególnego kultu tego świętego w tamtych czasach.

Na przestrzeni wieków kościół był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany, dostosowując się do zmieniających się trendów architektonicznych i potrzeb parafian. W XVII wieku dobudowano kaplicę Matki Bożej Różańcowej, która stała się ważnym miejscem kultu. Z kolei w XVIII wieku kościół przeszedł gruntowną przebudowę, podczas której zyskał barokowe elementy dekoracyjne.

Kościół św Marcina Krzeszowice to nie tylko miejsce modlitwy, ale również ważny świadek historii miejscowości i regionu. Jego wnętrze kryje liczne zabytki sztuki sakralnej, w tym piękne ołtarze, rzeźby oraz obrazy, które powstały na przestrzeni kilku stuleci. Warto zwrócić uwagę na gotycką chrzcielnicę z XV wieku oraz barokowy ołtarz główny z XVIII wieku, który zachwyca swoją misterną ornamentyką.

W 1913 roku kościół przeszedł kolejną znaczącą renowację, podczas której odrestaurowano wiele zniszczonych elementów oraz dodano nowe, utrzymane w duchu historycznym. Prace te miały na celu zachowanie autentycznego charakteru świątyni oraz jej ochronę przed dalszymi zniszczeniami. kościół krzeszowice msze

Kościół Krzeszowice msze święte w Św. Marcina 

Na w 2024 roku w Kościele św. Marcina w Krzeszowicach odbywają się Msze Święte według następującego harmonogramu:

  • W niedziele i święta Msze Święte są odprawiane o godzinach: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
  • W dni powszednie można uczestniczyć we Mszy św. o godzinach: 6.30, 7.00, 18.00.
  • Podczas miesięcy lipca, sierpnia i września Msze Święte w dni powszednie są celebrowane o godzinach: 7.00, 18.00.
  • W święta obowiązujące Msze Święte odprawiane są o godzinach: 6.30, 8.00, 9.30, 18.00.

Kościół ten, stanowiący ważne miejsce kultu religijnego, jest jednocześnie znaczącym elementem dziedzictwa kulturowego Krzeszowic, przyciągającym zarówno wiernych, jak i turystów zainteresowanych historią i architekturą.

Parafia św. Jana Pawła II w Krzeszowicach

Nowy kościół w Krzeszowicach, dedykowany św. Janowi Pawłowi II, jest miejscem, gdzie współczesna architektura spotyka się z duchową spuścizną tego wielkiego Papieża Polaka. Parafia św. Jana Pawła II w Krzeszowicach to stosunkowo młoda wspólnota parafialna, która powstała, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby duchowe i religijne mieszkańców tego dynamicznie rozwijającego się miasta. Ustanowienie tej parafii jest dowodem na ciągły rozwój i adaptację miejscowej społeczności do nowych wyzwań i potrzeb.

Parafia została erygowana 22 października 2011 roku przez metropolitę krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, w 33. rocznicę inauguracji pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Tego dnia kardynał Dziwisz odprawił uroczystą mszę świętą, podczas której oficjalnie powołał do życia nową wspólnotę parafialną i nadał jej wezwanie ku czci św. Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych Polaków i duchowych przewodników.

Parafia św. Jana Pawła II ma na celu nie tylko posługę sakramentalną, ale również wspieranie wiernych w ich codziennym życiu duchowym i społecznym. W ramach parafii działają różnorodne grupy i wspólnoty, które angażują się w życie religijne, charytatywne i kulturalne. Organizowane są rekolekcje, spotkania modlitewne, katechezy oraz wydarzenia integrujące lokalną społeczność.

Sercem parafii jest nowoczesny kościół, którego budowa rozpoczęła się wkrótce po erygowaniu parafii. Projekt świątyni nawiązuje do współczesnych trendów architektonicznych, jednocześnie zachowując elementy tradycyjne. Kościół jest miejscem, gdzie wierni mogą uczestniczyć w mszach świętych, nabożeństwach oraz innych uroczystościach religijnych. Wnętrze świątyni zdobią liczne elementy symboliczne, które nawiązują do życia i nauczania Jana Pawła II.

Ważnym aspektem działalności parafii jest również zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Parafia organizuje różnorodne akcje charytatywne, wspierając zarówno lokalną społeczność, jak i misje zagraniczne. Wierni mogą angażować się w wolontariat, wspierając osoby starsze, chorych, rodziny w trudnej sytuacji oraz inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży.

W kościele Krzeszowice msze są odprawiane regularnie, pozwalając na uczestnictwo w liturgii i osobistej modlitwie.

Kościół Jana Pawła Krzeszowice - msze święte

Harmonogram mszy jest dostosowany tak, aby każdy mógł znaleźć odpowiedni dla siebie moment.

W niedziele i święta Msze Święte celebrowane są o 7:30, 9:00, 11:00 oraz 17:00, zaś w dni powszednie wierni zgromadzić się mogą na liturgii o 7:00 i 18:00.  Kościół Jana Pawła Krzeszowice posiada również funkcjonującą kancelarię parafialną, która jest otwarta we wtorki i czwartki od 17:00 do 18:00 oraz w środy i piątki od 8:30 do 9:30, umożliwiając załatwienie spraw administracyjnych. Poniedziałki i soboty są dniami, w których kancelaria nie prowadzi działalności.