Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach z przyjemnością informują iż dzięki dofinansowaniu z Gminy Krzeszowice powraca projekt „Nasz Tenczyn”. Kampania edukacyjna o tej właśnie nazwie była już realizowana w tutejszych szkołach w latach 2011 – 2014, skorzystało z niej wówczas niemal 700 uczniów. Tegoroczna edycja projektu przewiduje przeprowadzenie cyklu prelekcji na temat historii zamku Tenczyn i związanego z nim rodu Tęczyńskich, a także wystawę artefaktów związanych z zamkiem zgromadzonych przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn. Projekt przewiduje również prezentację serii felietonów publikowanych na stronie internetowej stowarzyszenia, jego stronie Facebook jak również na stronie Facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. Gospodarzem prelekcji będzie krzeszowicka biblioteka, która dzięki swojej nowej siedzibie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i lokalowym dla realizacji projektu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie ochrony dziedzictwa kulturowego jakim jest zamek Tenczyn poprzez rozpowszechnienie wiedzy o nim.

zdjęcie przedstawia zamek Tenczyn
zdjęcie przedstawia zamek Tenczyn

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach informują o kolejnej wspólnej inicjatywie mającej na celu popularyzowanie historii ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Stowarzyszenie podarowało właśnie krzeszowickiej bibliotece 12 egzemplarzy książki „Tenczyn- historia rozkwitu i upadku zamku” autorstwa Macieja Stępowskiego.
To bogato ilustrowane wydawnictwo stowarzyszenia w ciekawy sposób prezentuje zarówno historię zamku, jak i dzieje związanego z nim rodu Tęczyńskich. Jego olbrzymim atutem są liczne wizualizacje wyglądu zabytku z czasów jego świetności.
Od początku marca br. książka będzie dostępna dla czytelników zarówno w siedzibie biblioteki w Krzeszowicach, jak i we wszystkich jej ośmiu filiach. Przekazane przez stowarzyszenie książki pomogą w jeszcze lepszym dotarciu z wiedzą na temat historii naszego regionu do jak najszerszej grupy mieszkańców gminy Krzeszowice.

zdjęcie przedstawia przekazanie pakietu książek o zamku Tenczyn dla biblioteki przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn
zdjęcie przedstawia przekazanie pakietu książek o zamku Tenczyn dla biblioteki przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn