Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

W sobotę, 6 marca, wykładem "Na biegunach", poprowadzonym przez dr Krzysztofa Zawieruchę, rozpoczęliśmy II semestr zajęć w ramach Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach. Wykładowca jest adiunktem na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego pasją jest życie na lodowcach w regionach górskich i polarnych, szczególnie interesują go niewidoczne gołym okiem zwierzęta.

Podczas zajęć młodzi studenci dowiedzieli się jak nazywają się bieguny naszej planety, czym jest noc polarna, jakie zwierzęta żyją w tych zimnych miejscach oraz czy niedźwiedź polarny może zjeść pingwina. Na zaproszenie dr Zawieruchy w spotkaniu wziął udział dr Adam Nawrot z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacji forScience, kierownik wypraw do Polskiej Stacji Polarnej w Hornsund, który opowiedział o badaniach i codziennym życiu w stacji.

Dziękujemy wszystkim studentom i rodzicom, którzy zdecydowali się na kontynuację spotkań w ramach DUWK, mimo, że nadal odbywają się w formule online. Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się na wykładzie w Kopalni Talentów!