Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Szeroko rozumiane doradztwo kredytowe wciąż nie stanowi rozwiązania, z którego polscy konsumenci korzystają w sposób standardowy. Raczej można wskazać, że usługi specjalisty, jakim jest doradca kredytowy w Warszawie nadal są postrzegane w naszym społeczeństwie raczej jako domena zarezerwowana właściwie wyłącznie dla klientów najbardziej zamożnych.

A jaka jest prawda na ten temat i dlaczego właściwie warto korzystać z pomocy doświadczonego specjalisty do spraw kredytów? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Doradztwo kredytowe a kredyty hipoteczne

Zdecydowanie najcenniejszym i najbardziej istotnym obszarem kompetencji doradcy kredytowego z perspektywy konsumenta będzie dziedzina kredytów hipotecznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż banki stosują bardzo odmienne mechanizmy działania jeżeli chodzi o ocenę zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Fachowo nazywa się to scoringiem kredytowym. Przez pojęcie to należy rozumieć system parametrów i algorytmów, które służą analitykom bankowym do oceny wydolności finansowej oraz wiarygodności kredytowej konsumenta.

Dlaczego jednak wiedza, jaką w tym zakresie dysponuje każdy doświadczony doradca kredytowy w Warszawie może mieć aż tak ogromne znaczenie? Modele scoringowe realizowane przez banki różnią się pomiędzy. Oznacza to po prostu tyle, że ten sam klient może zostać odmiennie oceniony przez dwie różne instytucje bankowe.

W czym może pomóc doradca kredytowy w Warszawie?

Załóżmy, że o kredyt hipoteczny stara się informatyk, który pracuje jednak na zasadzie umów o dzieło oraz umów zlecenie. Jeżeli klient ten złoży wniosek o przyznanie kredytu na zakup mieszkania w banku, który przywiązuje większą wagę do takich faktorów, jak na przykład stabilność zatrudnienia, przedstawiona oferta kredytu może być po prostu mniej atrakcyjna. Na rynku są jednak obecne również banki, które w ramach oceny scoringowej kładą większy nacisk na takie czynniki, jak chociażby wykształcenie kredytobiorcy czy też perspektywy branży, w której jest on zatrudniony.

Zadaniem doradcy kredytowego będzie więc w tym wypadku w pierwszej wskazanie konsumentowi tych banków, w których ma on szanse na uzyskanie korzystniejszej oceny zdolności kredytowej, co rzecz jasna będzie przekładać się też na atrakcyjność oferty.

Wychodzenie z długów

Kolejny nader istotny obszar działalności jeżeli chodzi o doradztwo kredytowe to rzecz jasna szeroko rozumiana tematyka oddłużania. Statystyki dowodzą, że coraz więcej Polaków nie radzi sobie z terminową spłatą posiadanych zobowiązań, co często kończy się popadnięciem w tzw. spiralę długów.

Co jednak może w takiej sytuacji zrobić doradca kredytowy w Warszawie? Przede wszystkim wskaże on konsumentowi sprawdzone, bezpieczne i efektywne metody wychodzenia z długów. Kolejny etap to poradnictwo np. w zakresie konsolidacji zadłużenia czy też zmiany jego warunków. Warto pamiętać, że klient zawsze może złożyć do banku wniosek o restrukturyzację zadłużenia, co często pozwala na znaczące odciążenie domowego budżetu. Taki wniosek powinien jednak zostać sporządzony przez specjalistę, który zna zarówno prawo jak też praktykę działania banków.