Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Nowa Góra – Paryż zaopatrującego miejscowość Paryż, w dniu 22.10.2020r., nie stwierdzono podwyższonej ogólnej liczy mikroorganizmów.

WODA WODOCIĄGOWA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

SPÓŁKA PRZEPRASZA KLIENTÓW ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA