Nowe zasady pomocy dla obywateli Ukrainy: koniec świadczeń za zakwaterowanie
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zakończenia możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie uchodźców, co ma nastąpić z końcem czerwca 2024 roku. Warto przyjrzeć się szczegółom nowelizacji oraz jej konsekwencjom dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy.

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

7 czerwca 2024 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przynosi istotne zmiany, które wpłyną na osoby goszczące uchodźców z Ukrainy. Najważniejszą zmianą jest uchylenie art. 13, co oznacza zakończenie możliwości uzyskania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Końcowy termin na składanie wniosków o rekompensatę

Osoby, które do tej pory zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych kosztów do końca lipca 2024 roku. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach, co oznacza, że osoby goszczące uchodźców będą mogły liczyć na zwrot części poniesionych wydatków. Ważne jest, aby złożyć wniosek w terminie, gdyż po upływie lipca 2024 roku nie będzie już możliwości ubiegania się o rekompensatę.

Konsekwencje nowelizacji dla osób goszczących uchodźców

Nowelizacja ustawy wywołuje mieszane uczucia wśród osób, które zdecydowały się na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Z jednej strony, zakończenie możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych może stanowić wyzwanie finansowe dla wielu rodzin, które do tej pory korzystały z tej formy wsparcia. Z drugiej strony, nowelizacja może skłonić do szukania alternatywnych źródeł wsparcia i bardziej zrównoważonych form pomocy.

Warto również podkreślić, że mimo zakończenia możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych, wiele osób nadal będzie kontynuować pomoc na własną rękę, kierując się solidarnością i chęcią wsparcia w trudnych czasach. W kontekście lokalnym, ważne jest, aby społeczność była świadoma tych zmian i mogła odpowiednio przygotować się na nadchodzące wyzwania.

Podsumowanie i dalsze kroki

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza istotne zmiany, które wpłyną na wielu mieszkańców. Zakończenie możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie uchodźców to kluczowy element tych zmian. Osoby goszczące uchodźców mają czas do końca lipca 2024 roku na złożenie wniosków o rekompensatę poniesionych kosztów. Ważne jest, aby mieszkańcy byli świadomi tych zmian i mogli odpowiednio dostosować swoje działania w zakresie pomocy uchodźcom.


Wg inf z: Urząd Miejski Krzeszowice