Integracyjne miodobranie w Konarach z udziałem policjantów z powiatu krakowskiego
12 czerwca w Konarach odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które zjednoczyło lokalną społeczność, policjantów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zorganizowała integracyjne "Miodobranie — Miodogranie", które przyniosło wiele radości wszystkim uczestnikom.
  1. Impreza integracyjna dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Udział policjantów z powiatu krakowskiego.
  3. Prezentacja sprzętu policyjnego i pogadanki o bezpieczeństwie.
  4. Mini daktyloskopia i rozdawanie elementów odblaskowych.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, znana z działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zorganizowała 12 czerwca imprezę pod nazwą "Miodobranie — Miodogranie". To cykliczne wydarzenie jest nie tylko okazją do integracji, ale także do popularyzacji wiedzy na temat pszczelarstwa. W tym roku do akcji przyłączyli się również policjanci z powiatu krakowskiego.

Na imprezie nie zabrakło przedstawicieli lokalnej policji. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkom. Mariusz Świda oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji mł. asp. Ewelina Syska, wraz z innymi funkcjonariuszami, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu. Policjanci przygotowali specjalne stanowisko, na którym prezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Była to doskonała okazja, aby przybliżyć mieszkańcom specyfikę pracy w policji.

Podopieczni fundacji mieli możliwość nie tylko zobaczyć sprzęt policyjny, ale także wysłuchać interesujących opowieści o bezpieczeństwie. Policjanci rozdawali ulotki dotyczące bezpieczeństwa oraz przeprowadzili pogadankę na temat swojej pracy, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród zgromadzonych.

Jedną z głównych atrakcji było wykonanie "mini daktyloskopii", co sprawiło uczestnikom wiele radości. Każdy z nich mógł na chwilę poczuć się jak prawdziwy detektyw, co na pewno pozostanie w ich pamięci na długo. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzymał element odblaskowy, co podkreślało znaczenie bezpieczeństwa na drodze.

Takie wydarzenia jak "Miodobranie — Miodogranie" pokazują, jak ważna jest integracja i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz instytucji, takich jak policja, można wnieść w życie tych osób wiele radości i uśmiechu. To również doskonała okazja do budowania pozytywnych relacji i zrozumienia między różnymi grupami społecznymi.


Wg inf z: KMP w Krzeszowicach