UM Krzeszowice: Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Zaangażowanie społeczności lokalnej w troskę o los bezdomnych zwierząt nigdy nie było ważniejsze! Gmina Krzeszowice otwiera debatę nad nowatorskim programem opieki – czy Twoje propozycje zostaną uwzględnione?
  • Konsultacje społeczne dotyczące Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w Gminie Krzeszowice.
  • Zaproszenie dla organizacji i indywidualnych obywateli do aktywnego udziału w kształtowaniu lokalnej polityki ochrony zwierząt.
  • Możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu w różnych formach, w tym elektronicznych i pisemnych.

W świetle zbliżającej się wiosny, czas na świeże podejście do problemu bezdomności zwierząt. Władze Krzeszowic podjęły inicjatywę włączenia mieszkańców i organizacji pozarządowych w proces tworzenia strategii, która pomoże zwierzętom znaleźć nowe domy i zapobiegać ich bezdomności w przyszłości. W ramach konsultacji społecznych, które potrwają od 1 do 21 lutego, każdy może przyczynić się do tej szlachetnej sprawy, dostarczając cenne uwagi i propozycje.

Konstruktywna współpraca pomiędzy władzami a społeczeństwem może okazać się kluczowa dla dobrostanu zwierząt. Gmina Krzeszowice udostępniła projekt Programu zarówno w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej, jak i w formie papierowej w punktach informacyjnych Urzędu oraz w Referacie Ochrony Środowiska. Zaproponowane przepisy mają na celu nie tylko pomoc zwierzętom w potrzebie, ale także edukację mieszkańców oraz promowanie odpowiedzialnego właścicielstwa.

Wszelkie sugestie można przesyłać do Urzędu Miejskiego różnymi kanałami – za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, faksu oraz ePUAP, co ułatwia mieszkańcom aktywny udział w życiu gminy. Warto podkreślić, że każdy głos ma znaczenie, dlatego nie przegap okazji, aby wyrazić swoje zdanie i pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości dla czworonożnych przyjaciół.

Twórcze rozwiązania i bezpośredni wpływ na los zwierząt to nie tylko obowiązek, ale i przywilej mieszkańców Krzeszowic. To właśnie lokalna społeczność ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ochrona zwierząt bezdomnych w nadchodzącym roku. Niech ten program opieki stanie się wspólnym dziełem wszystkich, których serca biją dla zwierzaków potrzebujących wsparcia.


Na podstawie: UM Krzeszowice