Policja Krzeszowice: Cyberprzestępczość, hejt i odpowiedzialność karna nieletnich – policjantki z powiatu krakowskiego edukowały uczniów z Modlnicy
Czy internet to bezpieczny plac zabaw dla naszych dzieci? Wychowawcy z Modlnicy otrzymali profesjonalne wskazówki od ekspertów z policji, jak chronić młodych użytkowników przed zagrożeniami cyfrowego świata.
  • Spotkanie z policjantkami na temat bezpieczeństwa w sieci.
  • Omówienie hejtu, mowy nienawiści i cyberprzestępczości.
  • Zwrócenie uwagi na odpowiedzialność karną nieletnich w kontekście działań w internecie.
  • Wskazówki dotyczące kultury szacunku i bezpiecznego udostępniania danych online.

W szkole podstawowej w Modlnicy odbyło się niecodzienne wydarzenie edukacyjne. Funkcjonariuszki z krakowskiej policji zorganizowały warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas których poruszono tematykę, która jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach – bezpieczeństwo online. Celem spotkania było nie tylko uświadomienie o niebezpieczeństwach w sieci, ale również omówienie prawnych aspektów związanych z cyberprzestępczością.

Nieodłączną częścią internetowego życia jest komunikacja i interakcja z innymi. Niestety, każdy medal ma dwie strony – podczas zajęć podkreślono, jak ważne jest, aby młodzi ludzie rozumieli, że nieprzemyślane słowa czy czyny mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnym. W kontekście internetowej komunikacji, funkcjonariuszki szczególnie zaznaczyły znaczenie poszanowania drugiego człowieka oraz pokazały, jak hejt i mowa nienawiści mogą ranić i niszczyć.

Interaktywne formy przekazu, takie jak prezentacje multimedialne i filmy, sprawiły, że przekaz był bardziej przystępny i zrozumiały dla młodego odbiorcy. Wprowadziły one uczestników w realia cyfrowych zagrożeń, prezentując jednocześnie skuteczne metody obrony przed nimi. Ciekawy był fakt, iż spotkanie miało również charakter praktyczny – uczniowie mogli dowiedzieć się, jak chronić swoje dane i tożsamość w sieci.

Zajęcia przeprowadzone przez policjantki ukazały, że odpowiedzialność w świecie wirtualnym nie różni się od tej w rzeczywistości. Przekazano ważną lekcję, że anonimowość internetu nie jest równoznaczna z bezkarnością i każdy akt agresji czy naruszenia prawa może mieć realne konsekwencje. Ważnym aspektem spotkania było zwrócenie uwagi na kulturę szacunku w sieci, która powinna być fundamentem każdej cyfrowej interakcji.


Na podstawie: Policja Krzeszowice