Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Stanisławem Cyranem
i promocję książki “W cienistym blasku krzyża”.

16 września 2021 r. (czwartek), o godzinie 17:00

w Czytelni Biblioteki w Krzeszowicach, pl. Fr. Kulczyckiego 1

Spotkanie poprowadzi Dorota Strojnowska, z udziałem Grzegorza Klimczaka i Lucyny Ordon-Klimczak.

Zapraszamy

plakat spotkania autorskiego Zbigniewa Stanisława Cyrana
plakat spotkania autorskiego Zbigniewa Stanisława Cyrana