Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Biblioteka wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry zaprasza na spotkanie
z Janem Kantym Wójcikiem, autorem książki “125 lat OSP Nawojowa Góra”.

9 września 2021 r. (czwartek), o godzinie 17:00

w Czytelni Biblioteki w Krzeszowicach, pl. Fr. Kulczyckiego 1

Zapraszamy

plakat spotkania autorskiego Jana Kantego Wójcika
plakat spotkania autorskiego Jana Kantego Wójcika