Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Jakie nieruchomości nie tracą na wartości?

Nieruchomości stanowią w dzisiejszych czasach najlepszy środek inwestycyjny. Uznawane są za bezpieczny sposób lokaty kapitału, którego nie ima się inflacja, ale także pozwala osiągnąć całkiem pokaźną stopę zwrotu. Nie zawsze jednak tak jest. W niektórych sytuacjach może dojść do spadku wartości, co z kolei sprawi, że inwestycja przestanie być opłacalna. Jakie nieruchomości najlepiej pozyskiwać, aby takie ryzyko było minimalne?

Kiedy dochodzi do spadku wartości nieruchomości?

Wartość nieruchomości, tak jak w przypadku innych dóbr, zależy w dużej mierze od popytu i podaży. Mieszkania czy grunty charakteryzują się jednak dużą trwałością, dzięki czemu nawet przez długi czas mogą przetrwać niesprzyjające warunki na rynku. Są jednak sytuacje, kiedy cena nieruchomości może dość gwałtownie spaść. Najczęściej zdarza się tak w przypadku:

  • zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  • powstania w okolicy inwestycji wpływającej na jakość życia,
  • zdarzeń mających wpływ na jakość użytkowania nieruchomości lub zmuszających do przeprowadzenia czynności odtwórczych – na przykład remontu.

Czasem wartość nieruchomości spada także bardzo delikatnie z czasem, szczególnie w obszarach, gdzie popyt jest niski. Takie zjawisko ma miejsce bardzo często na terenach wiejskich lub także w miastach, w tzw. dzielnicach wyludniających się.

Jakie nieruchomości nie tracą na wartości?

Najlepszymi nieruchomościami inwestycyjnymi są te położone w okolicy, gdzie plan zagospodarowania terenu jest stabilny. Należą do nich chociażby budynki i grunty w centrum miast, gdzie ryzyko zmiany przeznaczenia działki na cele rolne jest zerowe. Raczej nie należy się spodziewać także wybudowania obok spalarni śmieci czy trasy szybkiego ruchu. Wszystkie nowo powstające inwestycje muszą wpasować się w istniejący już plan zagospodarowania przestrzennego, przez co będą stanowić jedną całość z okolicą. Kupno lokalu przy obrzeżach miast lub terenach rolnych niesie ze sobą pewne ryzyko. Z jednej strony jego wartość może dość szybko wzrosnąć, jeśli obok powstanie nowe osiedle mieszkaniowe w wysokim standardzie. Z drugiej – sytuacja może się odwrócić, jeśli w sąsiedztwie powstanie wysypisko śmieci lub autostrada.

Nieruchomości w mało popularnych dzielnicach miast

Sytuacja bywa skomplikowana w przypadku miejsc, które się wyludniają – także w dużych miastach. Tutaj może dojść do powolnej utraty wartości nieruchomości związanej z niskim popytem na lokale. Najlepszy przykład stanowią mieszkania na sprzedaż w Dębnikach, krakowskiej dzielnicy. Każdego roku przybywa tam ok. tysiąca mieszkańców, co ma związek z atrakcyjną lokalizacją dzielnicy, dobrą infrastrukturą i komunikacją. Ma to swoje odzwierciedlenie również w cenach – w ciągu roku średnia wartość nieruchomości na rynku wtórnym skoczyła tu o prawie 22%. Z kolei w Grzegórzkach w ciągu ostatnich 15 lat odnotowano spadek liczby ludności o prawie 3 tysiące osób. Wzrost cen nieruchomości wynosił tu jedynie 0,8%. W miejscach takich jak Zabłocie lub Czyżyny odnotowano nawet spadek wartości lokali.

Szukając nieruchomości pod inwestycje, trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na najbliższą okolicę – obecnie, jak i w dalszej przyszłości. Stabilne zagospodarowanie gwarantuje także stosunkową stabilność cen. Jeśli dodatkowo nieruchomość jest położona w atrakcyjnej dla innych lokalizacji, można oczekiwać sporego sukcesu i zwiększenia jej wartości w krótkim czasie.