Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Wycena przedsiębiorstwa w Krakowie - kto może ją przygotować?

Wiele sytuacji biznesowych wymaga określenia wartości przedsiębiorstwa. Zazwyczaj to właściciele spółek pozyskują informacje o tym, jaka jest wartość ich firmy. Dzieje się tak, gdy właściciele majątku planują sprzedaż firmy. Wtedy potrzebują obsługi, by specjaliści posiadający odpowiednie doświadczenia w tym zakresie dokonali zarówno rynkowej analizy finansów przedsiębiorstwa, jak i składników związanych z prowadzoną działalnością. Kto powinien dokonać wyceny przedsiębiorstwa i kto może ją przygotować? Wycen może przeprowadzić stosowna firma posiadająca doświadczenie i stosowne umiejętności związane z analizą zasobów finansowych.

Wycena przedsiębiorstw Kraków – kto może dokonać wyceny?

Dostarczenie informacji na temat wartości działalności gospodarczej można wykonać na kilka sposobów, tak by spełnić oczekiwania przedsiębiorcy. Kto m in może wykonać wszystkie usługi, by oszacować wartość przedsiębiorstwa? Zdarza się, że wyceny przedsiębiorstwa dokonuje sam właściciel, ponieważ to właśnie na ma największą wiedzę na temat wycenianego podmiotu, zna wartość ruchomości i nieruchomości, może wymienić stosowane narzędzia i posiada informacje na temat wartości niematerialnych. Taką wycenę przeprowadza się szybko, ale może nie być optymalna. Dlaczego? Pojawia się zagrożenie, że właściciel nie sprecyzuje metody wyceny. Sam proces nie będzie przez to sformalizowany, głównie zabraknie stosownych dokumentów. W konsekwencji powstanie jedynie wycena szacunkowa. Podobną formę mogą osiągnąć działy finansowe i księgowe w danej firmie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że taka wycena również nie będzie fachowa, ponieważ pracownicy na co dzień nie zajmują się tego sprawami, nie świadczą takich usług, nie znają wszystkich narzędzi stosowanych przez rzeczoznawców, przez co mogą pominąć szereg czynników.

Kraków - wyceny spółki - kto wykona rzetelnej wyceny?

Przede wszystkim trzeba postawić na fachowe doradztwo i doświadczony zespół. Mówiąc o rzetelnej i precyzyjnej wycenie firmy, należy zlecić ją rzeczoznawcy. Kancelaria SIPEX Kraków, biegła w tego typu działaniach, podejmuje się wyceny spółek, oferując szereg opcji przy doskonałej znajomości zmieniającego się prawa. Wartość podmiotów gospodarczych ustala biegły, który na narzędzia prawne niezbędne do wyceny. Między innymi dzięki temu wycena rzeczoznawcy jest profesjonalna i ważna przed różnymi instytucjami jak np. banki. Zatrudniony przez kancelarię prawnik czeka na państwa kontakt, by dokonać oceny aktywów, sprawdzić spółki, przedstawić oferty i prawa przynależne prowadzącemu firmę. Więcej na ten temat również w artykule "Wycena przedsiębiorstwa Kraków w jakich sytuacjach warto zlecić jej wykonanie".

wycena przedsiebiorstwa Kraków

Wycena przedsiębiorstwa Kraków – raport z wyceny

Wycena przedsiębiorstwa Kraków to wycena przygotowana przez rzeczoznawcę, która prezentowana jest w formie raportu o wartości firmy. W tym dokumencie znajduje się szereg informacji. Jedną z nich jest wskazanie metody, przy użyciu której została przygotowana wycena firmy. Jakie metody wyceny przedsiębiorstw stosują rzeczoznawcy?

- Metody majątkowe. To wyceny przedsiębiorstw według skorygowanych aktywów netto, metoda wartości odtworzeniowej i metoda wartości likwidacyjnej. Wybór metod majątkowych oznacza, że rzeczoznawca będzie sprawdzał bilans przedsiębiorstwa.

- Metody dochodowe. W tej wycenie firm dostępne są m.in. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metoda zdyskontowanych zysków czy metoda zdyskontowanych dywidend. Mają na celu wykazanie wartości firmy skorelowanej z jej przepływami pieniężnymi.

- Metody porównawcze. Wartość firmy można oszacować również metodą P/E (cena akcji do zysku na jedną akcję) czy EV/EBIT (Enterprise Value do zysku operacyjnego).

Od czego zależy wybór metod wyceny spółki? Rzeczoznawcy świadczą na rynku usługi, w wyniku których przygotowują stosowny raport z działalności. Inne metody będą zastosowane, gdy przedsiębiorca będzie planował emisję nowych udziałów. Jeszcze inną metodą zastosuje się, gdy zamawiający raport będzie zainteresowany pozyskaniem danych, potrzebnych do podjęcia decyzji kupna lub sprzedaży firmy.