Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 r. zmienił się adres

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”.

Nowa siedziba mieści się przy ulicy Krakowskiej 11 w Krzeszowicach (w dawnym budynku szkoły podstawowej).

Kontakt:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
tel. 12 258 30 80


- Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”:
tel. 12 282 01 00