Nagrody Amicus Hominum i Kryształy Soli: Konkursy dla społeczników i organizacji
Województwo Małopolskie ogłosiło dwa prestiżowe konkursy: Amicus Hominum oraz Kryształy Soli. Wyróżnienia te mają na celu docenienie zarówno osób indywidualnych, jak i organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2024 roku.

Amicus Hominum – nagroda dla ludzi o wielkich sercach

Województwo Małopolskie po raz kolejny organizuje konkurs Amicus Hominum, mający na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych. To wyjątkowa okazja, aby docenić tych, którzy angażują się społecznie, niosą pomoc i wsparcie, często bezinteresownie. Konkurs ten podzielony jest na trzy kategorie: Społecznik, Filantrop; Ambasador Zdrowia oraz Animator Społeczny. Każda z tych kategorii ma na celu uhonorowanie ludzi, którzy w różny sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Kryształy Soli – nagrody dla najlepszych organizacji pozarządowych

Równolegle z konkursem Amicus Hominum, Województwo Małopolskie organizuje konkurs Kryształy Soli, który ma na celu wyróżnienie najlepszych organizacji pozarządowych działających w regionie. Tegoroczna edycja nagrody obejmuje trzy kategorie: Lider Pozarządowej Małopolski, Małopolski Lider Społeczności Lokalnych oraz Małopolska Inicjatywa Pozarządowa. Te kategorie mają na celu wyróżnienie organizacji, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych i poprawy jakości życia mieszkańców.

Grand Prix 2024 – nagroda finansowa dla najlepszego z najlepszych

W ramach konkursu Kryształy Soli, spośród wszystkich laureatów wyłoniony zostanie jeden, który otrzyma prestiżowe Grand Prix 2024. Nagroda ta, o wartości 25 000 zł, ufundowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ma na celu dodatkowe wsparcie i docenienie najbardziej efektywnej i innowacyjnej organizacji pozarządowej w Małopolsce.

Jak zgłosić się do konkursu?

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w konkursach Amicus Hominum i Kryształy Soli mają czas do 31 lipca 2024 roku na przesłanie swoich zgłoszeń. Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej Województwa Małopolskiego oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM.

To doskonała okazja, aby wyróżnić i docenić tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem czynią Małopolskę lepszym miejscem do życia. Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje do udziału i zgłaszania swoich kandydatur.


Urząd Miejski Krzeszowice