Nowe zasady programu Czyste Powietrze: obowiązkowy audyt energetyczny i certyfikaty
Wprowadzone zmiany w programie "Czyste Powietrze" mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz promowanie ekologicznych źródeł ciepła. Nowe regulacje obejmują m.in. obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego i korzystania z certyfikowanych urządzeń. Przedstawiamy szczegóły tych zmian oraz ich znaczenie dla mieszkańców.

Obligatoryjny wybór certyfikowanych urządzeń

W ramach nowelizacji programu "Czyste Powietrze" wprowadzono obowiązkowy wybór urządzeń z listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Oznacza to, że mieszkańcy, chcąc skorzystać z dofinansowania, muszą wybrać pompy ciepła, kotły na pellet o podwyższonym standardzie oraz kotły na drewno, które znajdują się na oficjalnej liście. Ma to na celu zapewnienie, że instalowane urządzenia spełniają określone normy jakości i efektywności energetycznej.

Certyfikaty jakości i tymczasowe wpisy na listę ZUM

Program uwzględnia również możliwość przedłożenia certyfikatów nadania znaków jakości, takich jak HP Keymark, EHPA Q czy Eurovent. Dzięki temu, pompy ciepła mogą być tymczasowo wpisane na listę ZUM do końca 2024 roku. Jest to ważne udogodnienie dla tych, którzy planują inwestycje w najbliższym czasie i chcą mieć pewność, że ich urządzenia spełniają wymagane standardy.

Obowiązkowy audyt energetyczny

Jednym z kluczowych elementów nowych regulacji jest wprowadzenie obligatoryjnego audytu energetycznego przy zakupie i montażu pomp ciepła. Dzięki audytowi, mieszkańcy mogą dokładnie określić, jakie zmiany są potrzebne w ich budynkach, aby poprawić efektywność energetyczną. Pompy ciepła mogą być kwalifikowane do dofinansowania tylko wtedy, gdy audyt wskazuje je jako optymalne nowe źródło ciepła.

Wymagania dotyczące dokumentacji

Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest złożenie dokumentu podsumowującego audyt energetyczny, sporządzonego według obowiązującego wzoru programu. Dokument ten musi być dołączony do wniosku o płatność. Ponadto, realizacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmującego instalację pompy ciepła, musi być zakończona przed zakończeniem realizacji całego przedsięwzięcia.

Znaczenie zmian dla mieszkańców

Wprowadzone zmiany w programie "Czyste Powietrze" mają na celu nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także zwiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez obniżenie kosztów ogrzewania i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dla wielu rodzin, skorzystanie z dofinansowania może być kluczowym czynnikiem umożliwiającym przeprowadzenie koniecznych modernizacji. Dzięki nowym regulacjom, mieszkańcy mają większą pewność, że inwestując w ekologiczne źródła ciepła, podejmują decyzje korzystne zarówno dla swojego budżetu, jak i dla środowiska.


Według informacji z: Urząd Miejski w Krzeszowicach