Policja podsumowuje weekend: 138 wykroczeń na drogach powiatu krakowskiego
Miniony weekend był pracowity dla policjantów ruchu drogowego z powiatu krakowskiego, którzy przeprowadzili liczne kontrole i działania prewencyjne. W rezultacie ujawniono wiele wykroczeń, co skutkowało nałożeniem mandatów oraz skierowaniem wniosków do sądu.
  1. 138 wykroczeń drogowych ujawnionych przez policję.
  2. 114 mandatów karnych nałożonych na kierowców.
  3. 3 wnioski o ukaranie skierowane do sądu.
  4. Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

W trakcie weekendowych działań, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie skontrolowali łącznie 186 pojazdów. W wyniku tych kontroli ujawniono 138 wykroczeń drogowych. Na 114 kierujących nałożono mandaty karne, a wobec 3 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Pozostałe osoby zostały pouczone.

Jednym z poważniejszych przewinień było kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kierowca, który dopuścił się tego przestępstwa, stracił prawo jazdy. Przypominamy, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest zagrożone karą do lat 2 pozbawienia wolności.

Policjanci zwrócili również uwagę na stan techniczny kontrolowanych pojazdów. W 6 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowały zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i eliminację potencjalnie niebezpiecznych pojazdów z ruchu.

W miniony weekend patrole ruchu drogowego interweniowały również podczas 10 zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie powiatu krakowskiego. Dzięki szybkiej reakcji służb, udało się zminimalizować skutki tych zdarzeń i zapewnić pomoc poszkodowanym.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów! Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich, dlatego warto pamiętać o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i dbaniu o stan techniczny pojazdów.


Na podstawie: Policja Krzeszowice