Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszowicach: obwieszczenie burmistrza
Ważne zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice zostały ogłoszone. Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to kluczowe kroki, które mają na celu lepsze dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb mieszkańców.
  1. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
  3. Uchwała Rady Miejskiej z marca 2019 roku
  4. Publiczne obwieszczenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Na podstawie obwieszczenia Burmistrza Gminy, podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to kluczowy krok w kierunku właściwego rozwoju przestrzennego miasta, uwzględniający zarówno potrzeby mieszkańców, jak i ochronę środowiska.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego została zainicjowana uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2019 roku (Nr VII/84/2019). Ta decyzja jest wynikiem długotrwałych analiz i konsultacji, mających na celu lepsze dostosowanie przestrzeni miejskiej do dynamicznie zmieniających się warunków i potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach procesu zmiany planu, przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jest to niezwykle istotny element, który pozwala na ocenę potencjalnych skutków planowanych zmian na środowisko naturalne. Prognoza oddziaływania na środowisko jest nieodłącznym elementem tego procesu, zapewniając transparentność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji.

Informacje na temat obwieszczeń można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Sekcja BURMISTRZ → OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA zawiera szczegółowe dane dotyczące przystąpienia do zmiany miejscowego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta, który uwzględnia zarówno potrzeby mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia dalszych informacji na ten temat.


Wg inf z: Urząd Miejski w Krzeszowicach