Wsparcie dla pacjentów poszkodowanych w szpitalach od września 2023
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został stworzony, aby wspierać pacjentów, którzy doznali uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia podczas pobytu w szpitalu. Jest to nowa forma pomocy finansowej, która nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej.
  1. Maksymalne kwoty świadczeń dla pacjentów i osób bliskich.
  2. Możliwość składania wniosków za zdarzenia od 6 września 2023 roku.
  3. Wsparcie finansowe bez potrzeby udowadniania winy.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych ma na celu wsparcie pacjentów, którzy doznali szkód zdrowotnych podczas pobytu w szpitalu. Zdarzenia, które miały miejsce od 6 września 2023 roku, mogą być zgłaszane do Funduszu, a w szczególnych przypadkach także te, o których pacjenci dowiedzieli się dopiero po tej dacie.

Procedura uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu jest uproszczona i nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Kluczowym warunkiem jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego można było uniknąć z wysokim prawdopodobieństwem.

Pacjenci mogą liczyć na maksymalną kwotę świadczenia w wysokości 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Co ważne, kwoty te będą corocznie waloryzowane, co oznacza, że będą one dostosowywane do zmieniających się warunków ekonomicznych.

Więcej szczegółowych informacji na temat Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.


Opierając się na: Urząd Miejski Krzeszowice