Biblioteka w Krzeszowicach z dotacją na projekt upamiętniający Powstanie Styczniowe
W sercu naszej społeczności rozbrzmiewa echo historii. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki wzbogaca nasze kulturalne dziedzictwo, stając się beneficjentem prestiżowego programu dotacyjnego. To nie tylko przypomnienie o bohaterach Powstania Styczniowego, ale i szansa na wspólne odkrywanie przeszłości ziemi, na której żyjemy.
  1. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.
  2. Zaplanowano szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców.
  3. Wsparcie finansowe projektu wynosi 10 500 zł z całkowitej kwoty 12 354 zł.
  4. Wydarzenia obejmują lekcje, konkursy, wystawy, wykłady i wieczory poezji.

W naszej lokalnej społeczności historia nie jest tylko suchym zapisem w podręcznikach, ale żywą opowieścią przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki, dzięki wsparciu programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, otwiera nowy rozdział w naszym lokalnym dziedzictwie kulturowym. Projekt, który zdobył uznanie i finansowe wsparcie, to nie tylko okazja do zgłębienia historii, ale i moment, by uczcić pamięć bohaterów Powstania Styczniowego.

W ramach programu, biblioteka zaprasza na cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem: „Ślady Powstania Styczniowego na ziemi krzeszowickiej”. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko edukację, ale również integrację społeczności wokół wspólnego dziedzictwa. W planach są lekcje biblioteczne, konkursy z nagrodami, wystawy tematyczne, wykłady eksperckie, a nawet wieczory poezji z muzyką na żywo, które pozwolą na pełniejsze doświadczenie epoki.

Finansowanie projektu w wysokości 10 500 zł z całkowitej kwoty 12 354 zł, pochodzi ze środków Biura „Niepodległa”. Jest to dowód na to, że nasze lokalne inicjatywy kulturalne są ważną częścią narodowego dziedzictwa i zasługują na wsparcie na najwyższym poziomie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zaplanowanych wydarzeniach. To wyjątkowa okazja, by razem odkrywać historię naszej ziemi, a zarazem oddać hołd tym, którzy walczyli za naszą wolność. Szczegóły dotyczące poszczególnych inicjatyw zostaną wkrótce udostępnione. Bądźcie na bieżąco!


Na podstawie: Biblioteka Krzeszowice