Jaki jest herb ministrantów i kto jest patronem ministrantów?

Aby zostać ministrantem, konieczna jest żarliwa wiara. Poza nią ministrant musi również posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą swojej posługi, aby dzięki temu realizować ją prawidłowo. Zobacz ciekawe i pomocne informacje dla ministrantów!

Ministrant – czym dokładnie się zajmuje?

W Kościele Katolickim ministrantami nazywa się osoby, które posługują w trakcie Mszy Świętej, ale również uczestniczą w innych nabożeństwach oraz wydarzeniach w życiu Kościoła.

Ministranci mogą spełniać przy tym zróżnicowane funkcje, na przykład wyróżnia się różnych ministrantów pod względem rodzaju spełnianej funkcji, na przykład może być to ministrant księgi, ministrant ołtarza czy też ministrant światła. Wobec tego ministranci otrzymują różne role, za których pełnienie są oni odpowiedzialni.

Jaki strój ma ministrant?

Ministranci noszą specjalne stroje, które składają się z trzech głównych elementów, a dokładnie są to:

  • suknia nazywana sutanelą, która jest zakładana w pasie, alternatywnie może być to również sutanna
  • komża
  • kołnierz, czyli inaczej peleryna, która jest zakładana na ramiona oraz wokół szyi i umieszczana jest ona na komży

Stroje ministrantów mają kolor biały oraz czerwony.

Jaki jest patron ministrantów?

Ministranci mają swoich patronów. Kto dokładnie jest patronem tych osób? Nie każdy wie, ale ministranci nie mają tylko jednego patrona, lecz jest ich aż pięciu.

Do patronów ministrantów zaliczane są poniższe osoby:

  • św. Stanisław Kostka SJ
  • św. Alojzy Gonzaga SJ
  • św. Dominik Savio
  • św. Jan Berchmans SJ
  • św. Tarsycjusz

Są to święci, w tym męczennicy kościoła, którzy swoim życiem dali przykład innym. Również z tego powodu stali się oni patronami ministrantów. Każdy ministrant powinien zatem wiedzieć więcej na temat ich życia.

Jaki jest herb ministrantów?

Ministranci mają również określony symbol, który określany jest jako herb ministrantów. Również można spotkać się z określeniem logo ministrantów, po którym można ich rozpoznać.

Herb ministrantów składa się z kilku elementów, a dokładnie znajdują się na nim Pismo Święte wraz z dzbankiem oraz z kłosami oraz winogronami. Na górze herbu znajduje się natomiast litera M otoczona promieniami.

Aby uzyskać jeszcze więcej informacji dotyczących ministrantów oraz ich posługi można zwrócić się do księdza, który będzie mógł odpowiedzieć na różne pytania. Również wiele pomocnych informacji dla ministrantów można znaleźć dzisiaj w internecie na stronach kościołów, w serwisach religijnych.