Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym o pszczołach – stwórz własnoręcznie pracę plastyczną związaną z tematem: “Wszystko o pszczołach”.
Czas trwania konkursu: 1 listopada – 22 listopada 2022 r.

Regulamin konkursu „Wszystko o pszczołach”

I. Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Organizatorze rozumie się przez to Bibliotekę Publiczną w w Krzeszowicach wraz z jej filiami.
2. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „ Wszystko o pszczołach”.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.

II. Uczestnicy konkursu.

1. Dzieci i młodzież (aktywni czytelnicy Biblioteki w Krzeszowicach).

III. Warunki udziału w konkursie.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.
2. Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do własnoręcznego stworzenia pracy plastycznej związanej z tematem konkursu. Prace należy składać do 22.11.2022 roku w Bibliotece w MGBP w Krzeszowicach, ul. Szkolna 6, w godzinach otwarcia biblioteki, w Dziale Dziecięcym na I piętrze budynku lub filiach bibliotecznych w godzinach ich otwarcia.
3. Każda praca powinna zawierać informację o imieniu i nazwisku autora, jego wiek, numer telefonu, opcjonalnie adres e-mailowy. Warunkiem złożenia pracy jest podpisanie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu dot. zgody na udział w konkursie oraz oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu Plastycznego oraz przetwarzaniu danych osobowych (załącznik do wydrukowania i wypełnienia znajduje się poniżej regulaminu).
4. Prace konkursowe będą oceniane według 3 kategorii wiekowych:
I – przedszkolaki (dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat)
II – uczniowie klas I – III (dzieci w wieku od 7 lat do 10 lat)
III – uczniowie klas IV – VIII (dzieci w wieku 11 lat – 14 lat)
5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.

IV. Kryteria oceny.

– twórczy charakter
– samodzielność i oryginalność
– ogólna estetyka
– wiek

V. Nagrody.

1. Organizator przewiduje nagrodę w każdej kategorii wiekowej.
2. Wręczenie nagród odbędzie się 03.12.2022r., w w Bibliotece w MGBP w Krzeszowicach, ul. Szkolna 6.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem Danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 6, tel. 12 282 15 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji i promocji konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.
5) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
– podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa,
– organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
– właściciel portalu społecznościowego Facebook ina niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .
8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
10)Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook może przekazywać dane osobowe poza teren EOG. Informacje na ten temat są dostępne na https://www.facebook.com/policy.php.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Konkurs trwa od dnia 01.11.2022-22.11.2022
2. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia nagród z jednej kategorii wiekowej do innej jeżeli w danej grupie wiekowej nie wpłynie żadna praca.
4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych naród i wyróżnień.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników w siedzibie MGBP w Krzeszowicach, jej filiach, oraz na stronie internetowej biblioteki.

Załącznik do Regulaminu Konkursu

 

grafika przedstawia plakat konkursu plastycznego "Wszystko o pszczołach"
grafika przedstawia plakat konkursu plastycznego “Wszystko o pszczołach”