Plener malarski "Z Krzeszówką w tle"
Zapraszamy do udziału w plenerze malarskim, który w ramach MAJÓWKA W KRZESZOWICACH - WIOSENNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA, w niedzielę, 29 maja 2022 poprowadzi Barbara Dec.
W tym roku plener odbędzie się pod hasłem: "Z Krzeszówką w tle". Uczestnicy stworzą własną wersję malarską na płótnie (panelu płóciennym 30/40 cm). Materiały plastyczne zapewnia organizator.
Zbiórka uczestników i odbiór pakietów w dniu pleneru od godz. 9.00 do 9.45 w Parku Bogackiego przy Pałacu Vauxhall. Dla autorów najpiękniejszych prac przewidujemy nagrody.

Udział w plenerze jest bezpłatny.