Zaproszenie dla cudzoziemca – legalne zatrudnienie

W Polsce coraz powszechniejszą praktyką staje się zatrudnianie osób z zagranicy. Tacy pracownicy mogą znaleźć u nas legalne zatrudnienie, pod warunkiem, że zostanie wystosowane zaproszenie dla cudzoziemca. Tę zasadę reguluje ustawa o cudzoziemcach. Zobacz, kogo dotyczy, co obejmuje i jakie daje uprawnienia.

Czym jest zaproszenie dla cudzoziemca?

Zaproszenie dla cudzoziemca to dokument, który pozwala pracownikowi przybywającemu z innego kraju, zatrudnienie w Polsce. Może okazać się ważnym argumentem w ubieganiu się o zezwolenie na pobyt – dobrze widziane jest to, że taka osoba po przyjeździe będzie miała zapewnione źródło dochodu, a nie będzie ubiegała się o świadczenia socjalne.

Kto może wystawić zaproszenie?

Zaproszenie może zostać wystawione przez obywatela Polski, jak również innych państw członkowskich Unii Europejskiej, członka Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Dane na zaproszeniu dla cudzoziemcach

Aby zaproszenie dla cudzoziemca było dokumentem wartościowym, powinno zawierać potrzebne dane identyfikacyjne. Wśród nich jest:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • data i miejsce urodzenia,
  • wykonywany/wyuczony zawód,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
  • obywatelstwo.

Powyższe dotyczą zapraszane. Dokument powinien też zawierać dane zapraszającego, jak również zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z przyjazdem i pobytem.

Zdarza się, że w natłoku spraw administracyjnych, sporządzenie poprawnego zaproszenia jest zbyt dużym wyzwaniem dla pracodawcy. Wtedy można skorzystać z pomocy prawnika.