Spotkania rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu w ofercie stałej CKiS!

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, a jego przyczyny nie są w pełni znane. Znane są natomiast potrzeby osób nim dotkniętych. Przede wszystkim potrzebują one dodatkowego wsparcia i większej uwagi w kształtowaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i poznawczych. Jeśli spotkałeś jedną osobę z autyzmem, spotkałeś jedną osobę z autyzmem – brzmi zdanie Stephena Shore’a, doktora w dziedzinie pedagogiki specjalnej, dotkniętego zespołem Aspergera – zaburzeniem rozwoju, które mieści się w spektrum autyzmu.

Dzięki pilotażowym programom, prowadzonym w czasie wakacji, CKiS pozyskało z Fundacji PZU wsparcie finansowe, dzięki któremu może zapewnić comiesięczne spotkania dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu. Projekt „Spektrum Kultury – spotkania dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu” ma na celu stworzenie przestrzeni do korzystania z kultury na poziomie Europy Zachodniej. Określenie „spektrum autyzmu” pojawia się często i ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak różne są osoby z autyzmem: osoby porozumiewające się niewerbalnie, mające problemy z samodzielnością, ale także wysoko funkcjonujące, które zakładają własne rodziny.

Dla CKiS – autora projektu – najważniejsze są potrzeby uczestników. Obecność pedagoga podczas spotkań umożliwia indywidualne podejście do każdego. Zajęcia są atrakcyjne, a plan został opracowany przy współpracy z rodzicami dzieci, które brały udział w projektach pilotażowych.

Celem spotkań pn. „Spectrum kultury” jest stworzenie przestrzeni do obcowania ze sztuką dla dzieci ze spektrum autyzmu. W ramach partnerstwa z Fundacją PZU mamy zapewniony harmonogram na najbliższe kilka miesięcy. Zależy nam, aby dzieci lubiły do nas przychodzić i atrakcyjnie spędzały czas z rodzicami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapisów przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pierwsze spotkanie już 29 stycznia o godz. 10.00 w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach.

Galeria

  • Click to enlarge image spektrum kultury.jpg
  •  
Galeria zdjęć poniżej:
https://ckiskrzeszowice.pl/kultura/item/492-nowy-projekt-fundacja-pzu#sigProIda433ff1f85