Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa,

zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych na rzecz Gminy Krzeszowice z tytułu podatków lokalnych w formie internetowego przelewu bankowego.
Zobowiązania finansowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  prosimy wpłacać na numer rachunku bankowego, podany w treści  decyzji podatkowej, wpisując w tytule przelewu dane wpłacającego, rodzaj wpłacanej należności i za jaki okres zobowiązanie jest uiszczane.
Również opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych można wpłacać na podany uprzednio indywidualny numer rachunku bankowego, przyporządkowany każdemu zobowiązanemu i wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie zostało doręczone właścicielowi nieruchomości zamieszkałej w roku 2020.
Kalendarz podatkowy
15 marca:
• Upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za marzec - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za marzec - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej  
• Upływa termin zapłaty I raty podatku rolnego - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej.
20 marca:
• Upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021 roku.
 
Zachęcamy również do kontaktu z Urzędem Miejskim w Krzeszowicach w formie telefonicznej lub mailowej – link: aktualna książka telefoniczna.