Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

05

24 września 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice – Henryk Skotniczny podpisał umowę pożyczki na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka – etap II” . Planowany koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniesie do 825 572,41 zł z czego 671 197,08 zł zostanie pokryte pożyczką udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który finansuje ochronę środowiska w Małopolsce. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2 324 m oraz dwie przepompownie wraz z kanałem tłocznym i podłączenie do niej 21 gospodarstw domowych. Zwiększy to ilość odprowadzanych ścieków o 4 599 metrów sześciennych na rok.

baner-215x135