Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Drugiego września na podstawie umowy leasingu, Spółka stała się posiadaczem samochodu ciężarowego o ładowności 9 ton (dopuszczalna masa całkowita – 19 ton). Wykorzystanie własnego pojazdu podczas robót budowlanych usprawni pracę oraz wyeliminuje dotychczasowe koszty związane z wynajmem zewnętrznych przewoźników.

20200915_13552820200915_135506