Eksport produktów i usług z Małopolski do Unii Europejskiej

O dotacje unijne stara się coraz więcej polskich przedsiębiorców. Jednak odsetek firm korzystających z unijnych pieniędzy jest wciąż mały. Mały, to znaczy, że polscy przedsiębiorcy nie wykorzystują wszystkich pieniędzy oferowanych im przez fundusze Unii Europejskiej.

Wśród najciekawszych propozycji dla polskich przedsiębiorców są dotacje na internacjonalizację. Wspomniane dotacje mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców w procesie rozpoczęcia bądź rozwinięcia procesu eksportu. Chodzi tu zarówno o eksport usług jak i eksport produktów. A rynkiem zbytu ma być obszar rynków krajów należących do Unia Europejskiej.

Kto na terenie Małopolski może starać się o dotacje na rozwój eksportu?

O dotacje na rozwój eksportu mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący mikro i małe przedsiębiorstwa wyłącznie na terenie województwa małopolskiego. Obszar działalności jest tutaj jednym z podstawowych kryteriów otrzymania dotacji.

Dotacje na eksport mają na celu zwiększenie aktywności polskich firm na a renie międzynarodowej. Pieniądze pochodzące z dotacji mają pomóc przedsiębiorcom działającym na terenie województwa małopolskiego w dostosowywaniu lub stwarzaniu od podstaw mających na celu uruchomienie procesów eksportu dla produkowanych przez nich produktów i/ lub oferowanych usług.

Na jaki rodzaj działalności można otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które chcą przy pomocy dotacji sfinansować następujące projekty:

  • Projekty mające na celu stworzenie i wprowadzenie w życie nowych modeli biznesowych, które pomogą danej firmie w działalności na rynkach międzynarodowych

  • Projekty mające na celu stworzenie planu i sposobu działalności międzynarodowej

  • Projekty dotyczące udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach jako formie reklamy polskich produktów i usług poza granicami naszego kraju

  • Projekty pozwalające sfinansować zakupy specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności

  • Projekt pozwalający na ustalenie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych lub/i działalności eksportowej, dążącej do określenia potencjalnych partnerów handlowych

  • Projekt mający na celu sporządzenie ofert współpracy czy ofert negocjacji handlowych

  • Projekty mające na celu wyszukanie przyszłych partnerów handlowych

  • Projekty mające na celu dostosowanie produktów lub usług do wymagań oraz standardów rynków zagranicznych, będących przedmiotem zainteresowania danego przedsiębiorstwa z Małopolski

Zdobądź pieniądze z Unii Europejskiej – specjaliści pomogą Ci w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dotacje

Jeżeli dotacje na eksport to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy, nie wahaj się i wystąp o dotację z Unii Europejskiej. Aby sprawnie przejść proces kwalifikacji, warto skorzystać z usług profesjonalistów takich jak firma MG Premium. Mg Premium działa na terenie województwa małopolskiego, co znacznie ułatwi Ci wzajemne kontakty oraz dostarczanie dokumentów.