Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

W życiu każdego dorosłego człowieka przychodzi moment, w którym zastanawia się jak rozporządzić swoim majątkiem w razie nagłej śmierci. Uporządkowanie spraw majątkowych może okazać się pomocne gdy liczba osób teoretycznie uprawnionych do odziedziczenia naszych dóbr materialnych jest spora. Wielkim ułatwieniem dla późniejszego postępowania prawnego będzie właśnie spisanie testamentu. Sprawy spadkowe adwokat pomoże nam w szybki i łatwy sposób uregulować.

Co warto wiedzieć przed spisaniem testamentu

W jaki sposób spisać testament?

Czym jest tak naprawdę testament? Jest to dokument, według którego rozporządzany jest majątek spadkodawcy w chwili jego śmierci. Każdy dorosły człowiek pełni władz umysłowych może taki testament spisać. W każdej chwili może on zmienić warunki w nim zawarte jeśli zmieni zdanie co do sposobu podziału majątku. Testament nie może być spisany pod przymusem, gdyż w takiej sytuacji traci on moc prawną i jego egzekwowanie będzie niemożliwe. Prawnie testament nie będzie ważny również w sytuacji gdy osoba go sporządzająca jest osobą ubezwłasnowolnioną.

Sposoby sporządzania testamentu

Swoją ostatnią wolę może wyrazić na kilka sposobów:

własnoręcznie – wystarczy nam do tego kartka papieru i długopis. Aby taki testament był ważny należy dodać do niego podpis oraz datę spisania dokumentu. Dokument ten nie może być w formie wydruku jak również spisany na maszynie. Od początku do końca należy odręcznie napisać warunki podziału naszego majątku.

Notarialnie – w tym celu udajemy się do notariusza, aby spisać swoją ostatnią wolę. Powszechnie uważa się, że ta forma spisania testamentu jest najtrudniejsza do podważenia, a proces jego egzekwowania nie podlega zakłóceniom. Akt notarialny gwarantuje nam praktycznie w stu procentach zgodność faktycznej woli spadkodawcy z treścią spisanego dokumentu.

Ustnie- ta forma przekazywania ostatniej woli zdarza się sporadycznie. Aby testament ustny nabrał mocy prawnej wymagana jest obecność jednego urzędnika oraz dwóch innych świadku w chwili wygłoszenia treści testamentu przez spadkodawcę. Następnie treść protokołu sporządzonego przez uprawnioną do tego osobę zostaje odczytana spadkodawcy.

Brak testamentu – co się stanie z naszym majątkiem?

Niewiele osób za życia decyduje się na uregulowanie spraw dotyczących dziedziczenia naszego dobytku. Zazwyczaj nie dopuszczamy do siebie myśli, że śmierć może nam się przytrafić niespodziewanie, a na spisanie testamentu mamy przecież jeszcze sporo czasu. Sprawami spadkowymi prawnik jest w stanie zająć się za nas, jednak testament jest dokumentem, który nie może być napisany przez pośredników. W razie otrzymania spadku dobry adwokat pomoże nam od strony prawnej.

Testament nabiera mocy prawnej w chwili śmierci spadkodawcy. Podział majątku w takim przypadku jest dosyć przejrzysty, a wykonanie testamentu nie jest rzeczą skomplikowaną. Schody zaczynają się jeśli nie zdążymy przed śmiercią spisać ostatniej woli.

W przypadku otrzymania spadku adwokat powinien pomóc nam z uporządkowaniem formalności z tym związanych. Spadek w świetle prawa rozumiany jest jako przejęcie należących do niego praw i obowiązków majątkowych, co nie zawsze wiąże się z otrzymaniem fortuny. Dziedziczenie przez nas powyższych praw i obowiązków spadkodawcy może oznaczać dla nas zmierzenie się z długami zmarłego. Mamy oczywiście możliwość nie przyjąć spadku, a na podjęcie decyzji mamy określony czas regulowany w ustawie.

Dobry prawnik spadkowy ma obowiązek poinformować nas o wszelkich możliwościach, które przysługują nam jako spadkobiercom, jeśli nimi jesteśmy na mocy ustawy. Zazwyczaj dziedziczenie przypada najbliższym członkom rodziny, pod warunkiem że nie zostały wydziedziczone.