Nowi sołtysi i przewodniczący osiedli wybrani na kadencję 2024-2029
Wybory nowych sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli przyniosły niespodzianki i zmiany w lokalnej społeczności. Przedstawiamy wyniki wyborów na kadencję 2024-2029, które z pewnością wpłyną na przyszłość naszych osiedli i wsi.
  1. Nowi sołtysi i przewodniczący osiedli wybrani na kadencję 2024-2029
  2. Zmiany w lokalnych zarządach
  3. Brak kandydatów w niektórych osiedlach
  4. Wpływ wyborów na przyszłość społeczności

W najnowszych wyborach lokalnych mieszkańcy mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli na kolejne pięć lat. Wyniki przyniosły zarówno oczekiwane, jak i zaskakujące rezultaty. Wśród wybranych osób znaleźli się zarówno nowi liderzy, jak i doświadczeni działacze.

W osiedlu Parkowym mieszkańcy zdecydowali, że Irena Maria Godyń będzie pełnić funkcję przewodniczącej. W Nowym Świecie Joanna Gadocha zdobyła zaufanie mieszkańców, a w Centrum Małgorzata Podoba będzie przewodniczyć zarządowi.

Warto zauważyć, że w osiedlu Czatkowice nie zgłosił się żaden kandydat, co może stanowić wyzwanie dla lokalnej społeczności w nadchodzących miesiącach. To sytuacja, która wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania ze strony władz lokalnych, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie osiedla.

Helena Maria Latawiec została wybrana na sołtysa w Czernej, a Wojciech Franciszek Pałka będzie pełnić tę funkcję w Dubiu. Mirosław Więcław objął stanowisko sołtysa w Dębniku, a Helena Cekiera w Filipowicach. Stanisław Lorek będzie sołtysem w Frywałdzie, natomiast Beata Elżbieta Chmielowska zyskała zaufanie mieszkańców Łan.

W Miękini nową sołtyską została Anna Justyna Brzózka, a w Nawojowej Górze Wojciech Piotr Godyń. Klaudia Maria Węgrzyn będzie przewodniczyć Nowej Górze, a w Ostrężnicy mieszkańcy wybrali Stanisława Marka Rozmusa.

Krzysztof Mateusz Surowy będzie sołtysem w Paczółtowicach, a Andrzej Furmanik w Rudnie. Rafał Maciej Piechota został wybrany w Sance, a Karolina Gala w Siedlcu. Stanisław Paweł Molik będzie pełnić funkcję sołtysa w Tenczynku, a Katarzyna Monika Kowal w Woli Filipowskiej. Magdalena Edyta Bociek została wybrana w Zalasie, a Henryk Woszczyna w Żarach. Kazimierz Adam Przybylski zdobył zaufanie mieszkańców jako sołtys w Żarach.

Nowo wybrani liderzy mają przed sobą wiele wyzwań, ale również możliwości do wprowadzenia pozytywnych zmian. Ich zadaniem będzie nie tylko reprezentowanie mieszkańców, ale także aktywne działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Wybory te pokazują, jak ważna jest demokracja na poziomie lokalnym i jak wiele zależy od zaangażowania mieszkańców. Nowi sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli mają teraz szansę, by zrealizować swoje plany i spełnić oczekiwania swoich wyborców. Życzymy im powodzenia w nadchodzącej kadencji!


Według informacji z: Urząd Miejski w Krzeszowicach