3 rzeczy, które musisz wiedzieć o wywłaszczeniu ziemi pod drogę

Rządy muszą mieć jasne i przejrzyste procesy wywłaszczania gruntów pod budowę drogi lub innego dużego projektu infrastrukturalnego. Bez tego potencjalni inwestorzy nie będą skłonni ryzykować swojego kapitału na takie projekty, co może mieć negatywny wpływ na lokalną gospodarkę. Ważne jest więc, aby rządy ustanowiły niezależne i sprawiedliwe procedury wywłaszczania gruntów. Prawidłowo przeprowadzone procesy chronią indywidualne prawa własności, a jednocześnie wspierają interes publiczny w tworzeniu nowej infrastruktury. Proces wywłaszczenia ziemi pod budowę drogi różni się w zależności od przepisów. W tym artykule przeczytasz o trzech kluczowych rzeczach, które musisz wiedzieć o wywłaszczaniu ziemi pod drogę.

Jaki jest cel wywłaszczenia?

Wywłaszczenie to przymusowe przejęcie prywatnej własności przez rząd. W większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych, ziemia może być wywłaszczona tylko na cel publiczny, taki jak budowa drogi. Tak więc rząd musi mieć uzasadniony powód do wywłaszczenia prywatnej ziemi, taki jak pilna potrzeba budowy nowej drogi. Potrzeba ta musi przeważyć nad ciężarem wywłaszczenia dla indywidualnego właściciela nieruchomości. Istnieją dwa rodzaje wywłaszczenia - bezpośrednie i pośrednie.

W wywłaszczeniu bezpośrednim rząd nabywa grunt poprzez zakup od właściciela. W wywłaszczeniu pośrednim rząd nie kupuje ziemi. Zamiast tego korzysta z prawa domeny publicznej, aby przejąć ziemię od właściciela. Domena czynna to prawo państwa do przywłaszczenia sobie własności prywatnej do użytku publicznego. Uprawnienie to jest zazwyczaj wykonywane przez sądy, ale może być również wykorzystane przez rząd w drodze działań administracyjnych.

Która strona ma prawo do wywłaszczenia ziemi?

Władza do wywłaszczenia ziemi pod budowę drogi musi pochodzić od ustawodawcy. Ustawodawca jest odpowiedzialny za określenie procesu wywłaszczania gruntów, w tym odpowiednich progów odszkodowań. Wywłaszczanie gruntów jest zazwyczaj procesem wieloetapowym. Najpierw rząd określa, czy istnieje potrzeba budowy nowej drogi.

Jeśli tak, rząd przeprowadza następnie ocenę środowiskową w celu określenia odpowiedniej trasy dla drogi. Następnie rząd przeprowadza wycenę, aby określić uczciwą cenę rynkową ziemi, która jest potrzebna do budowy drogi. Na koniec rząd przeprowadza proces przesłuchania publicznego w celu poinformowania zainteresowanych właścicieli gruntów o projekcie i upoważnieniu do wywłaszczenia ich ziemi.

Kto może zostać wywłaszczony?

Rząd ma prawo wywłaszczyć ziemię pod drogę tylko wtedy, gdy właściciele ziemi są chętni do jej sprzedaży. Wywłaszczenie ziemi od niechętnych właścicieli znane jest jako "przymusowa sprzedaż". W przypadku sprzedaży wymuszonej, rząd korzysta ze swojego prawa do domeny eminentnej, aby odebrać ziemię właścicielowi.

Tak więc rząd może zabrać ziemię tylko wtedy, gdy właściciel nie chce jej sprzedać. Rząd może zabrać ziemię tylko wtedy, gdy jest w stanie wykazać, że istnieje publiczna potrzeba budowy drogi, która przewyższa obciążenie związane z zajęciem ziemi. Jeżeli rząd zdecyduje się na wywłaszczenie, musi wypłacić właścicielowi odszkodowanie w wysokości zgodnej z uprawnieniami przyznanymi przez ustawodawcę. Jeżeli ustawodawca nie określi kwoty odszkodowania, rząd musi zapłacić właścicielowi sprawiedliwą wartość rynkową za wywłaszczoną ziemię.