Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Wczoraj tj. 13.11.2019 r. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. złożyła w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 do inwestycji pod nazwą ” Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap III”. Koszt całkowity realizacji zadania to 1 898 270 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 982 008 zł. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,93 km i podłączenie do niej 42 gospodarstw domowych . Zwiększy to ilość odprowadzanych ścieków o 4 599 metrów sześciennych na rok. Realizacja tego zadania wpłynie na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

river