Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

konkurs-prezentacja2

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach

zaprasza do udziału w Konkursie

"MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, dostępnym w Wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, Pl. Fr. Kulczyckiego 1 oraz na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekakrzeszowice.pl.

R e g u l a m i n   k o n k u r s u

I. Organizator
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach

II. Temat konkursu
Prezentacja multimedialna o miejscowości należącej do gminy Krzeszowice

III. Fundator nagród i dyplomów
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach
Sponsorzy

IV. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
Młodzież szkolna (szkoła podstawowa i średnia)
Dorośli

V. Wykonanie prac
technika – prezentacja multimedialna
format obsługiwany przez program Microsoft PowerPoint

VI. Celem konkursu jest
Promocja miasta i gminy Krzeszowice poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (np. kapliczki, centra wsi, obiekty użyteczności publicznej i inne)
Rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności dostrzegania walorów gospodarczych, społecznych, krajoznawczych i kulturowych gminy

VII. Zakres przedmiotowy konkursu
Konkurs ma charakter otwarty.  W konkursie mogą brać udział prace grupowe.
Do konkursu stanąć może dowolna liczba prac. W prezentacji powinny znajdować się informacje tekstowe i multimedialne (zdjęcia, dźwięk, wideo) bądź inne, których użycie będzie uważane za potrzebne. Prezentacje zostaną wykorzystane do promocji miasta i gminy Krzeszowice.

VIII. Warunki uczestnictwa:
a) przesłanie lub dostarczenie wykonanych prac na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD lub DVD) na adres: MGBP Krzeszowice, pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r.
b) załączenie wypełnionej „Karty zgłoszenia do konkursu” oraz „Oświadczenia”.
Formularz karty i oświadczenia jest dostępny w siedzibie MGBP Krzeszowice, Pl. Fr. Kulczyckiego 1.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 maja 2018 roku.
Komisja, powołana przez Dyrektora MGBP, dokona selekcji prac, zapozna się z treścią wypowiedzi multimedialnej, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
Spośród wszystkich dostarczonych prezentacji zostanie wybrana jedna praca w każdej kategorii. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje również wyróżnienia.

Nadesłane prace pozostają własnością MGBP w Krzeszowicach i mogą być wykorzystywane przez bibliotekę (w całości lub fragmentach), wraz z podaniem autora prezentacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dodatkowych informacji udziela opiekun konkursu, Barbara Grabowska
tel. 12 282 15 13 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.