Uwaga !!!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach ogłasza wynik konkursu ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie dot. najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w załączniku poniżej (do pobrania i wydruku).

Protokół z wyboru oferty w konkursie najmu lokalu użytkowego