Pamiętajmy i celebrujmy majowe święta:
Święto Pracy, rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Dzień Flagi, Święto Konstytucji.

1 Maja – Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy jest także dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.). Pamiętajmy, że jesteśmy Europejczykami. Pamiętajmy, że Ukraina należy do Europy. Ми з вами.

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – jest to jedno z najmłodszych świąt narodowych w naszym kraju. Mimo to staje się integralną częścią naszej kultury. Pokażmy nasze przywiązanie do Biało-Czerwonej flagi i bądźmy z niej dumni na co dzień.

3 Maja – Święto Konstytucji – Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. Przez 123 lata rozbiorów, Konstytucja przypominała o walce o Niepodległość Ojczyzny. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej (uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument) przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.

grafika przedstawiająca majowe święta
grafika przedstawiająca majowe święta