Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że jeszcze w bieżącym roku kontynuowana będzie budowa kanalizacji w m. Sanka (Głuchówki) w zakresie inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap III”. W ramach nowego zadania zostanie wybudowana sieć o długości ponad 3 km. Rozpoczęcie realizacji trzeciego etapu planowane jest na jesień 2020 r. Obejmie on swoim zakresem dokończenie kanalizacji sanitarnej w części południowo- zachodniej Sanki, na Głuchówkach. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2021 r.

Osoby do kontaktu w zakresie budowy kanalizacji to:

  • Karol Bochyński – Kierownik Działu Techniczno-Dokumentacyjnego, tel. 12 2821320 wew. 525
  • Leszek Słota – Specjalista ds. planowania i kontroli, tel. 696 089 544 oraz 12 2821320

Z zakresem inwestycji można zapoznać poniżej. zakres jest wyznaczony zieloną linią
załączniki graficzne: kanały H, I, J wraz z przepompowniami PG3, PG4

Załączniki

14 odwiedzin