Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Krzeszowice

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że od listopada 2019 r. został wdrożony system elektronicznego powiadamiania mieszkańców. Spółka podpisała umowę z dostawcą aplikacji „Blisko”, która służy do powiadamiania mieszkańców przez Gminę Krzeszowice.

Każdy odbiorca, który zainstaluje aplikację na swoim smartfonie i zaznaczy Spółkę WiK jako dostawcę wiadomości, będzie otrzymywał powiadomienia o awariach, planowanych wyłączeniach oraz inne komunikaty dotyczące działalności Spółki.

Chcesz wiedzieć jak zainstalować aplikację, kliknij w baner „BLISKO” na stronie wikkrzeszowice.pl.