Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej
Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Zawiadamia o wystąpieniu poważnej awarii na sieci wodociągowej (07-12-2019)

Miejscowość: Tenczynek

ul. / lokalizacja: ul. Zamkowa i wszystkie boczne, ul. Kałuży i wszystkie boczne, ul. Polna i wszystkie boczne.

W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Szacowany czas przywrócenia dostaw wody: ok. godz. 14.00

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.