miedzy-duchem-i-materiaZapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem Durczokiem,
19 września 2019 r. (czwartek), godz. 18.00

"Między duchem i materią" - opowieści o polskich matematykach, znanych i nieznanych.

Prowadzenie: Zbigniew Durczok.

Czytelnia Biblioteki, Pl. Fr. Kulczyckiego 1. Informacje tel. 12 282 15 13.

logo-2019-kolor