Zmiany w harmonogramie zajęć Kopalni Talentów! Od stycznia likwidujemy strefę OPEN na rzecz nowych zajęć! ZAPRASZAMY